IET nr.138 str. M.Dragan,6/1 — reparaţia cabinetului medical şi izolatorului, sala de muzică

Având ca bază Foaia de Titlu 2021, aprobată prin Decizia nr. 25/3 din 29.12.2020 (anexa 24.1) a Consiliului Municipal Chișinău, au fost alocate mijloace financiare pentru reparația  IET nr.138 str. M.Dragan,6/1 — reparaţia cabinetului medical şi izolatorului, sala de muzică, în suma -300,0 mii lei.Contractul au fost semnate :  nr. 67 din 25.05.21  cu SRL SONDICOM.